English ภาษาไทย หน้าแรก สินค้า เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา

รับประกอบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์

ถ้าคุณต้องการของสายสัญญาณพิเศษหัวต่อแบบพิเศษและการต่อที่ใช้เฉพาะ
เช่น ใช้กับเครื่องจักร โปรดติดต่อเรา

หรือถ้าคุณหาไม่สินค้าที่คุณไม่เจอ โปรดติดต่อเรา
ตัวอย่างสินค้า


สายเซ็นเซอร์ใช้กับเครื่องยนต์เอ็นจีวี

© 2010 โดย บริษัท เอ็มบี โกลบอลรีช จำกัด
ที่อยู่: 10/5, หมู่ 5, ซอยคลองสี่ตะวันออก 26, คลองสี่, คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย, รหัสไปรษณีย์: 12120
โทรศัพท์: (66)0-2986-5180, (66)0-2986-5181, (66)0-2986-5182, (66)0-2986-5183
โทรสาร: (66)0-2986-5289