English ภาษาไทย หน้าแรก สินค้า เกี่ยวกับบริษัท ติดต่อเรา

เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็มบี โกลบอลรีช จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจในฐานะ ผู้ประกอบและจำหน่ายสายสัญญาณที่ใช้ใน
การติดต่อสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี (IT),
เครื่องมือ-เครื่องจักรกล และอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ
โดยผู้เชี่ยวชาญทีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์มากกว่า 14 ปี
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทฯ เป็นที่ไว้วางใจขององค์กรต่าง ๆ ในกลุ่มธุรกิจระดับประเทศ
ยอมรับเป็นผู้ค้าที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและการให้บริการที่ดีตลอดมา

บริษัท เอ็มบี โกลบอลรีช จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในฐานะบริษัท จำกัด มานับตั้งแต่ปี
ดำเนินงานแรก พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบัน รวมระยะเวลากว่า 14 ปี ในการดำเนินงาน


นโยบายในการดำเนินงาน

บริษัท เอ็มบี โกลบอลรีช จำกัด ก็เป็นองค์กรธุรกิจองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ
ภายในประเทศถดถอยในปี 2540 จากนั้นมาบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงจุดอ่อนของระบบเศรษฐกิจที่มีความ
จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นการสร้างภาระและ
ความเสี่ยงต่อการดำเนินธุรกิจให้แก่ทุกองค์กรอย่างไรก็ตามบริษัทฯ
ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการเสนอผลิตภัณฑ์ที่ประกอบโดยบริษัทฯ ในประเทศไทย
เข้าสู่ตลาดเพื่อเป็นการสร้างข้อได้เปรียบในภาวะการแข่งขันทางเศรษฐกิจและลดภาระต่าง ๆ
แก่กลุ่มธุรกิจและผู้บริโภคในปัจจุบัน ด้วยราคาผลิตภัณฑ์ที่มีความสมเหตุผล

บริษัทฯ ได้ใช้ความพยายามเป็นอย่างยิ่งในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ในสายการผลิตที่นำเข้าสู่ตลาดมีคุณภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทฯ มุ่งเน้นการเป็นผู้นำในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีสู่กลุ่มลูกค้าของบริษัทฯ
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ
 • กลุ่มธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ที่จัดจำหน่ายสินค้าประเภท Office Automation
 • กลุ่มผู้ประกอบการ ผู้จัดจำหน่ายหรือบริการผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์และการสื่อสารขนาดใหญ่และเล็ก
 • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศ


 • วิสัยทัศน์และภารกิจหลัก

  บริษัท เอ็มบี โกลบอลรีช จำกัด เป็นผู้ประกอบสินค้าประเภทสายสัญญานคอมพิวเตอร์และจำหน่าย
  แต่เพียงผู้เดียวในประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตสินค้าในสายการผลิตกว่า 300 รายการ
  และเป็นบริษัทฯ ที่มีคู่ค้าเป็นบริษัทระดับชาติจำนวนมากให้ความไว้วางใจในคุณภาพ
  ของสินค้าและการบริการ ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ
  ผ่านขั้นตอนในการควบคุมคุณภาพเป็นอย่างดีนับตั้งแต่ การเลือกสรรวัตถุดิบ
  ขั้นตอนการผลิตการทดสอบคุณภาพของสินค้า รวมไปถึงการให้การรับประกันคุณภาพของสินค้า

  บริษัทฯ มีบุคลากรที่เป็นคนไทยทั้งหมดทุกระดับการดำเนินงาน
  โดยมุ่งหวังให้เกิดการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่บุคลากรในประเทศ
  บริษัทฯ ยังมีความต้องการที่จะพัฒนาบุคลากรในทุกส่วนของการดำเนินงาน
  ให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพ
  รวมไปถึงการมีสวัสดิภาพการทำงานที่ดีแม้ว่าการแรงงานคนไทยนั้น
  จะเป็นการเพิ่มต้นทุนในการผลิตให้สูงขึ้นกว่าการจ้างแรงงานต่างด้าวก็ตาม

  บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะดำเนินธุรกิจที่สามารถเอื้อประโยชน์ร่วมกันทั้งสองฝ่ายระหว่าง
  บริษัทฯ กับคู่ค้าและยิ่งกว่านั้นบริษัทฯ พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างความมีเสถียรภาพ
  ให้เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจภายในของประเทศ


  ความภาคภูมิใจ

  ในปีการดำเนินงาน พ.ศ.2546 บริษัทฯ ในฐานะคู่ค้าของบริษัทในเครือซีดีจีกรุ๊ป
  ผู้ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยให้วางระบบ
  การทำบัตรประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ในทุกอำเภอทั่วประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัด
  และบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตสายสัญญาณที่ใช้ในการต่อเชื่อมระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในระบบนี้

  ในปีการดำเนินงาน พ.ศ. 2547 บริษัทฯ ในฐานะคู่สัญญาของ บริษัท ยูไนเต็ด เทเลเซลส์ จำกัด
  (UTEL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ยูคอม กรุ๊ป ผู้ซึ่งได้รับสัมปทานการวางระบบโครงข่ายโทรศัพท์
  ทั่วประเทศไทย และบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคู่สัญญาที่ได้รับความไว้วางใจให้ดำเนินการ
  ประกอบสายสัญญาณที่ใช้ในการวางโครงข่ายในการสัมปทานครั้งนี้

  ในปีการดำเนินงาน พ.ศ.2552 บริษัทฯ ในฐานะคู่ค้าของบริษัท อีริสัน (ประเทศไทย) จำกัด
  ซึ่งได้รับงานประมูลจาก บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) วางระบบโครงข่ายโทรศัพท์ ทั่วประเทศไทย
  และบริษัทฯ เป็นหนึ่งในคู่สัญญาที่ได้รับความไว้วางใจ ให้ดำเนินการประกอบสายสัญญาณ
  ที่ใช้ในการวาง โครงข่ายในการสัมปทานครั้งนี้  © 2010 โดย บริษัท เอ็มบี โกลบอลรีช จำกัด
  ที่อยู่: 10/5, หมู่ 5, ซอยคลองสี่ตะวันออก 26, คลองสี่, คลองหลวง, ปทุมธานี, ประเทศไทย, รหัสไปรษณีย์: 12120
  โทรศัพท์: (66)0-2986-5180, (66)0-2986-5181, (66)0-2986-5182, (66)0-2986-5183
  โทรสาร: (66)0-2986-5289